திட்ட மேம்பாட்டு செயல்முறை

- வாடிக்கையாளரின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வது

- சாத்தியக்கூறு மற்றும் திறன் ஆய்வு

     -    How are we going to do it? 5W1H

- வடிவமைப்பு மற்றும் முன்மாதிரி

- மேம்பட்ட உற்பத்தித் தரம் திட்டமிடல் (APQP)

     -    Quality requirements, Process flow, Control plan, FMEA

- கருவி (வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி)

- ஐ.எஸ்.ஐ.ஆர், பிபிஏபி மாதிரிகள்

     -    Mass Production

- தளவாடங்கள்

- மதிப்பு ஸ்ட்ரீம்மாப்பிங் (விஎஸ்எம்)

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept
info@auwell.com.cn